Our Team

Ms. Naaz Farhaa

Ms. Versha Arora

Ms. Osheen Singh

Ms. Abrishan Khan

Mr. Aditya Jaiswal

Mr. Shivam Mishra

Dr. Preetam Suman

Dr. Vaibhav Mishra

Dr Rashmi Jain

Dr. Vaibhav Saran

Mr. Danish Faizan

Mr. Yogesh Choudhary

Mr. Farakh Abbas

Mr. Ubaidur Rahman

Ms. Naaz Farhaa

Dr. Shaista Irshad

Dr. Rashmi Jain

Ms. Shubhra Chaturvedi

Ms. Reetwika Banerjee

Ms. Ruqaiya Ansari 

Ms. Shefali Dubey 

Ms. Shalini Tripathi

Ms. Megha Arora

Ms. Ritika Srivastava

Ms. Simran Kaur

Ms. Hidayat Fatima

Ms. Shivangi Pandey

Ms. Tanya Kesharwani

Ms. Pranjali Gupta

Ms. Shriya Pandey

Ms. Harshita Singh

Ms. Sadiya Khan