The change maker

CHANGE MAKERS

Dr. Ghanshyam Mishra

Ms. Anushri Ghosh

Mr. Awadhesh Rai

Dr. Gunjan Sushil

Ms. Sameena Naqvi

Ms. Saba Rizvi

Dr. Pragya Singh

Dr. Rashmi Jain

Ms. Archana Jha

Mr. Imran Jafri

Ms. Shubhra Chaturvedi

Ms. Anchal Srivastava

Mr. Tahir Iqbal

Ms. Anamika Ghosh

Ms. Nidhi Tripathi

Mr. Shivam Mishra

Mr. Aditya Jaiswal

Ms. Sayoni Bhattacharya

Ms. Versha Arora